Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv elektronické úřední desky - rok 2016

Dokument

Vyvěšeno

 Sejmuto 

Schváleno

Obec Svojšice

Záměr obce Svojšice prodat část pozemku par. č. 381/1 v k.ú. Svojšice u Kouřimi >ZDE<

19. 10. 2016 2. 1. 2017  

Obec Svojšice

Záměr pachtu zemědělsky využitelných pozemků v katastrálním území Bošice u Kouřimi, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín >ZDE<

19. 10. 2016 2. 1. 2017  

Ministerstvo životního prostředí

Veřejná vyhláška >ZDE<
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje >ZDE<

19. 10. 2016 2. 1. 2017  

Obec Svojšice 

Návrh rozpočtu pro rok 2017 ZDE

30. 11. 2016 2. 1. 2017  

Mikroregion Kouřimsko

Návrh rozpočtu pro rok 2017 >ZDE<

12. 11. 2016 2. 1. 2017  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se v úterý 20. 12. 2016 >ZDE<

12. 12. 2016 2. 1. 2017  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se
dne 8. 11. 2016 ZDE

1. 11. 2016 2. 1. 2017  

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy >ZDE<
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe >ZDE<
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje >ZDE<
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry >ZDE<

  19. 10. 2016  

Ministerstvo životního prostředí

Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna střední Čechy >ZDE<
Opatření obecné povahy >ZDE<
Stanovisko k návrhu koncepce >ZDE<
Příloha č. 2 >ZDE<
Příloha č. 4 >ZDE<

15. 6. 2016 19. 10. 2016  

Finanční správa

Nová služba - platba daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO >ZDE<

12. 11. 2015 19. 10. 2016  

Ministerstvo životního prostředí

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Labe
>ZDE<

6. 1. 2015 19. 10. 2016  

Úřad práce ČR

Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením >ZDE<

Upřesnění informací - příspěvek na mobilitu >ZDE<

4. 11. 2015 19. 10. 2016  

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
ZDE

22. 2. 2012 19. 10. 2016  

Obec Svojšice

Volby do Zastupitelstva kraje - upozornění na špatně vytištěné hlasovací lístky >ZDE<

30. 9. 2016 19. 10. 2016  

Obec Svojšice

Oznámení o době a místě konání voleb >ZDE<

22. 9. 2016 19. 10. 2016  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se
dne 11. 10. 2016 >ZDE<

4. 10. 2016 19. 10. 2016  

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy - nakládání s povrchovými vodami >ZDE<

4. 4. 2016 6. 9. 2016  

KÚ Středočeského kraje

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Čerpací stanice NM Bramko, Bošice u Kouřimi" v k. ú. Bošice u Kouřimi >ZDE<

15. 3. 2016 6. 9. 2016  

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k náhradním restitucím >ZDE<

Aktualizace 19. 4. 2016 - vyřazení >ZDE<

4. 4. 2016 6. 9. 2016  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se v úterý 23. 8. 2016 >ZDE<

16. 8. 2016 6. 9. 2016  

Obec Svojšice

Záměr obce Svojšice - prodej pozemku par. č. 33 v k. ú. Svojšice u Kouřimi >ZDE<

20. 6. 2016 18. 8. 2016  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se v úterý 14. 6. 2016 >ZDE<

  17. 6. 2016  

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko

Závěrečný účet za rok 2015 >ZDE<

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 >ZDE<

  17. 6. 2016  

Obec Svojšice

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy >ZDE<

17. 5. 2016 4. 6. 2016  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se
dne 10. 5. 2016 >ZDE<

     

Obec Svojšice

Záměr obce Svojšice pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory vinárny s předzahrádkou v přízemí budovy obecního úřadu Svojšice č. p. 121 (par. č. 185) o užitné ploše 196 m2 k provozování hostinské činnosti. >ZDE< 

11. 4. 2016 22. 4. 2016  

Obec Svojšice

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 >ZDE<
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2015 >ZDE<

Přílohy:

  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí >ZDE<

  • Inventarizační zpráva >ZDE<

  • Příloha >ZDE<

  • Rozvaha >ZDE<

  • Výkaz zisku a ztrát>ZDE<

  • Účetní závěrka MŠ Svojšice >ZDE<

18. 3. 2016 4. 4. 2016 5. 4. 2016

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 5. 4. 2016  ZDE

31. 3. 2016 11. 4. 2016  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se
v úterý 8. 3. 2016 >ZDE<

  16. 3. 2016  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se
v úterý 19. 1. 2016 >ZDE<

  2. 3. 2016  

Záměr obce Svojšice prodat část zastavěného pozemku par. č. 50/2 a pozemku par. č. 50/8 v k. ú. Bošice u Kouřimi - celková výměra 45 m>ZDE<

  2. 3. 2016  
 
 Statistiky

Online: 1
Celkem: 203335
Měsíc: 1933
Den: 51