Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv elektronické úřední desky - rok 2015

Dokument

Vyvěšeno

 Sejmuto 

Schváleno

Ministerstvo životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí:
Návrh koncepce - Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje ZDE

Návrh koncepce - Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje ZDE

     

Městský úřad Kolín

Opatření obecné povahy - omezení nakládání s povrchovými vodami z vodních toků ZDE

     

Skupina ČEZ

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů >ZDE<

     

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015 >ZDE<

     

Ministerstvo životního prostředí

Návrh opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 >ZDE<

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek >ZDE<

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 >ZDE<

     

Mikroregion Kouřimsko

Návrh rozpočtu pro rok 2016 >ZDE<

     

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

     

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

     

Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 1/2011 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojšice
ZDE

     

Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
>ZDE<

     

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se v úterý 15. 12. 2015 ZDE

8. 12. 2015 16. 12. 2015  

Obec Svojšice

Návrh rozpočtu pro rok 2016 >ZDE<

27. 11. 2015 14. 12. 2015 15. 12. 2015

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 10. 11. 2015 >ZDE<

4. 11. 2015 13. 11. 2015  

Obec Svojšice

Záměr obce Svojšice prodat část zastavěného pozemku par. č. 379 v k. ú. Bošice u Kouřimi - výměra 39 m>ZDE<

11. 9. 2015 4. 11. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se dne 13. 10. 2015
>ZDE<

7. 10. 2015 4. 11. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konané
dne 8. 9. 2015 >ZDE<

31. 8. 2015 7. 10. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva ZDE

15. 7. 2015 31. 8. 2015  

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015 >ZDE<

30. 4. 2015 1. 7. 2015  

Skupina ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny >ZDE<

14. 5. 2015 1. 7. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva - 9. 6. 2015 >ZDE<

1. 6. 2015 1. 7. 2015  

Obec Svojšice

Nabídka prodeje vytěženého dřeva při akci Revitalizace rybníka v Bošicích >ZDE<

14. 5. 2015 1. 7. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Svojšice konající se dne 14. 4. 2015 >ZDE<

2. 4. 2015 14. 4. 2015  

Obec Svojšice

Návrh závěrečného účtu obce Svojšice za rok 2014 >ZDE<

Přílohy:

  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 >ZDE<
  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 >ZDE<
  • Rozvaha >ZDE<
  • Výkaz zisku a ztrát >ZDE<
  • Inventarizační zpráva 2014 >ZDE<
  • Hospodaření MŠ - účetní závěrka 2014 >ZDE<
30. 3. 2015 14. 4. 2015 14. 4. 2015

Mateřská škola Svojšice

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015/2016 >ZDE<

26. 3. 2015 18. 4. 2015  

Obec Svojšice

Záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku par. č. 229/2 v k. ú. Svojšice u Kouřimi - výměra 16 m2
>ZDE<

6. 1. 2015 2. 2. 2015  

Drážní úřad, Praha 2

Oznámení o pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou - trať Pečky-Kouřim >ZDE<

24. 2. 2015 11. 3. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konající se dne 10. 3. 2015

3. 3. 2015 10. 3. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 10. 2. 2015
>ZDE<

2. 2. 2015 10. 2. 2015  

Obec Svojšice

Pozvánka na zasedání ZO konající se dne
16. 12. 2014  >ZDE<

8. 12. 2014 16. 1. 2015  

Mikroregion Kouřim

Rozpočet Mikroregionu Kouřim na rok 2015 >ZDE<   

 26. 11. 2014 16. 1. 2015  

 

 
 Statistiky

Online: 1
Celkem: 203335
Měsíc: 1933
Den: 51